• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
19. фебруар 2024. Индекси потрошачких цена, јануар 2024

Цене производа и услуга личне потрошње у јануару 2024. године, у односу на децембар 2023. године, у просеку су повећане за 0,3%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци