• A
  • A
  • A
Национални рачуни

Систем националних рачуна је макроекономски систем презентације података који пружа увид у целокупну економију. Рачуни имају централно место у статистичком систему и незаобилазна су основа за вођење економске политике и доношење одлука на свим нивоима јер омогућују мерење нивоа економске развијености, стопе економског раста, промена у производњи, потрошњи, штедњи, инвестицијама у основне фондове, извозу и увозу. 

Обавештење

Велика ревизија националних рачуна 2024. године

Републички завод за статистику најављује спровођење велике или бенчмарк ревизије (енг. major, benchmark revision) националних рачуна, која ће бити реализована у 2024. години. Велика ревизија је редовна, регуларна и са Евростатом координисана ревизија система националних рачуна, коју синхронизовано спроводе све чланице Европске уније сваких пет година. Претходна велика ревизија националних рачуна Републике Србије је спроведена 2019. године, а ревизија 2024. године ће бити четврта по реду велика ревизија националних рачуна од 2012. године, од када РЗС партиципира у циклусима бенчмарк ревизија ЕУ. Више у прилогу.