• A
  • A
  • A
Наука, технологија и иновације

Подаци о научном потенцијалу земље: броју организација и јединица које се баве научноистраживачком и истраживачко-развојном делатношћу; о кадровима; о приходима, трошковима и инвестицијама, према врсти истраживања, изворима финансирања и намени; о резултатима научноистраживачког рада, као и о иновационим активностима пословних субјеката.