• A
  • A
  • A
Избори

Област обухвата: председничке, парламентарне и локалне изборе, као и референдуме и изборе за чланове националних савета националних мањина.
Уставом Републике Србије, 1990. године извршене су промене друштвено - економског и политичког уређења и уведен је вишепартијски систем. Законима који су уследили уведен је пропорционални изборни систем за избор народних посланика Народне скупштине Републике Србије, а од 2002. године и за избор одборника скупштина општина и градова. Изборну јединицу сада чини цела територија Републике Србије, а за локалне изборе - цела територија општине, односно града.