• A
  • A
  • A
Животна средина

Статистика животне средине обухвата области статистике вода, отпада и опасних хемикалија као и монетарне и физичке рачуне животне средине. Подаци из ових области користе се за израчунавање индикатора којима се сагледава стање и планирају мере заштите животне средине.