• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
06. јун 2024. Коришћење и заштита вода од загађивања, 2023

У 2023. години у секторима индустрије коришћено је 4 267 мил. m3 воде, што је за 7,7% више у односу на 2022. годину.

Од укупно 4 271 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије, 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,9% површинске воде и 0,7% подземне), а 0,4% из јавног водовода.   

 

Опширније
Подаци