• A
  • A
  • A
Економски рачуни пољопривреде

Економски рачуни пољопривреде, као интегрални део система националних рачуна, обезбеђују специфичне податке о економским активностима у пољопривреди који се не могу препознати у систему националних рачуна, јер су или индиректно употребљени у обрачунима или чине саставни део категорија приказаних на највишем нивоу. Поред тога, ови рачуни допуњују статистику пољопривреде, тиме што су варијабле које се односе на пољопривредну производњу представљене на начин који је у складу са концептима и дефиницијама националних рачуна. Економски рачуни пољопривреде обезбеђују концептуални оквир за обједињавање статистичких података о пољопривреди и њеној вези са економијом, што подразумева, на првом месту, допринос пољопривреде економији.