• A
  • A
  • A
Промет у индустрији

Статистика промета у индустрији прати вредност промета у индустрији на домаћем тржишту и вредност промета у индустрији на иностраном тржишту. Прикупљени подаци користе се за израчунавање индикатора "Индекс промета у индустрији" који представља показатељ месечних кретања на тржишту добара и услуга.

Подаци