• A
  • A
  • A
Издавачка делатност и штампа

Подаци о издавању непериодичних и периодичних серијских публикација, издатих у земљи и стављених на располагање јавности,према најважнијим библиографским обележјима.

Вести
Види све
14. новембар 2023. Издавачка делатност и штампа – Серијске публикације, 2022

У Републици Србији 2022. године објављено је 1 694 серијских публикација, што представља повећање од 2% у односу на 2021. годину.

Од укупног броја издатих серијских публикација, 83,5% су часописи, 11,8% су новине/листови, 4,7% остале серијске публикације.

Опширније