• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Обавештење

Од краја школске 2022/2023. и почетка школске 2023/2024. године, Републички завод за статистику преузима податке из регистра Јединственог информационог система просвете – ЈИСП. Подаци за крај године представљају стање на дан 16. августа, а за почетак стање на дан 28. новембра 2023. године. Све промене у бази ЈИСП-а после наведених датума нису обухваћене у подацима које Завод објављује.

 

Вести
Види све
02. фебруар 2024. Основно образовање - почетак 2023/2024. и крај 2022/2023. школске године, 2023

Према подацима са почетка школске 2023/24. године, у Републици Србији основно образовање похађало је укупно 508 751 ученика, 500 514 у редовним школама, 3 179 у специјалним и 5 058 у школама за образовање одраслих.

Први циклус редовног основног образовања (1 - 4. разред) похађало је 250 399 ученика, док је други циклус (5 - 8. разред) похађало 250 115 ученика. У овој школској години у редовне школе уписано je 62 516 првака.

На крају школске 2022/23. године у Републици Србији наставу је похађало укупно 503 918 редовних ученика. Први циклус основног образовања (4. разред) завршио је 62 683 ученика, док је комплетну основну школу (8. разред) завршило 62 685 ученика.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци