• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

Обавештење

Од краја школске 2022/2023. и почетка школске 2023/2024. године, Републички завод за статистику преузима податке из регистра Јединственог информационог система просвете – ЈИСП. Подаци за крај године представљају стање на дан 16. августа, а за почетак стање на дан 28. новембра 2023. године. Све промене у бази ЈИСП-а после наведених датума нису обухваћене у подацима које Завод објављује.

Вести
Види све
01. март 2024. Средње образовање - почетак 2023/2024. и крај 2022/2023. школске године, 2023

Према подацима са почетка школске 2023/24. године, у Републици Србији средњошколско  образовање похађало је укупно 226 979 ученика, 225 423 у редовним школама, 1556 у специјалним. Скоро 98% ученика наставу похађа у државним средњим школама а привате школе похађа нешто више од 2% ученика. 

На крају школске 2022/23. године у Републици Србији наставу је похађало укупно 234 204 ученика. Редовну средњу школу завршило је 59 128 ученика. Највећи проценат њих (58,1) завршило је четворогодишњу средњу стручну школу, 26,3% је завршило гимназију док је средњу стручну школу у трајању од 3 године завршило 15,6 % свршених средњошколаца. Млади који су завршили стручне школе највише су били заинтересовани за профиле из подручја рада “електротехника”(12,5%), “Економија, право и администрација” (11,7%), “здравство и социјална заштита” (9,6%) и “машинство и обрада метала” (9,2%).  

Опширније
Кључни показатељи
Подаци