• A
  • A
  • A
Високо образовање

Статистика високог образовања обезбеђује податке о студентима уписаним и дипломираним на студијама првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена (мастер академских и сртуковних студија и  специјалистичке академске студије) и студијама трећег степена (докторске академске студије) и наставницима и стручним сарадницима на овом нивоу образовања

 

Обавештење

Све високошколске установе које желе да електронским путем достављају Републичком заводу за статистику податке о упису студената (образац ШВ20) могу да преузму: критеријуме за логичку контролу, шифарнике, пример XМЛ фајл-а овде .

 

 

Вести
Види све
26. децембар 2023. Новоуписани студенти на академске/струковне студије, 2023

У 2023/2024. школској години прву годину на државним факултетима уписало је 26 957 студенaта (56,2%), приватним факултетима 8 963 (18,7%), државним академијама струковних студија и високим школама 9 630 (20,1%) и приватним високим школама 2 396 студенaта (5%).

Посматрано према начину финансирања студија, 49,7% новоуписаних студената су корисници буџета, док 50,3% чине самофинансирајући студенти.

Опширније
Подаци