• A
  • A
  • A
Годишња биљна производња

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 60 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и  газдинства правних лица.

Вести
Види све
25. септембар 2023. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2023

Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2023. године, остварена производња пшенице износи 3 449 хиљ. тона, што је за 10,9% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је мања за 15,0%, а вишања за 11,9%.

Очекивана производња кукуруза је 6 631 хиљ. тона, што је за 54,8% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се виша производња сунцокрета за 6,7%, шећерне репе за 22,4% и соје за 50,5%.

Опширније
Подаци