• A
  • A
  • A

Попис пољопривреде је свеобухватно истраживање којим ће се прикупити подаци о структури пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије.

Прикупљени подаци осликаће стање у пољопривреди и као сумарни користиће се за статистичке анализе које ће омогућити доношење одговарајућих одлука за подршку пољопривредној производњи и њеном развоју, чак до нивоа локалних заједница.

На територији Републике Србије последњи свеобухватни попис пољопривреде спроведен је 1960. године. Попис пољопривреде 2012. биће спроведен у оквиру Светског програма пописа пољопривреде 2010. Припрема, организација и спровођење Пописа пољопривреде 2012. у надлежности је Републичког завода за статистику.

Пописом ће бити обухваћена:

1) породична пољопривредна газдинства која имају најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на којем обављају пољопривредну производњу;

2) породична пољопривредна газдинства која имају мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта на којем обављају ратарску, сточарску, воћарску, виноградарску, повртарску производњу, производњу цвећа (стакленици и пластеници), односно баве се другим облицима пољопривредне производње, која је намењена тржишту, као и узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и др.;

3) привредна друштва, земљорадничке задруге, предузетници и други облици организовања са статусом правног лица који су регистровани да претежно обављају делатности пољопривредне производње,

4) привредна друштва, установе и друга правна лица регистрована у другој делатности која имају организоване огранке или друге организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне производње.