• A
 • A
 • A
Шта је попис?
 • Попис становништва, домаћинстава и станова представља организовано прикупљање података о становништву једне земље и  најважнији статистички извор појединачних статистичких података.

  Попис је, такође, најскупље, најкомплексније и најпопуларније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света.

  Поред основог питања „Колико нас је?“, пописом се обезбеђује одговор на питање „Ко смо?“, у релацијама старости, пола, образовања, активности, занимања и осталих обележја, као и одговор на питање „Где и како живимо?“, у светлу информација о врсти стана, опремљености стана основним инсталацијама воде, струје итд. Одговори на ова питања дају нумерички оквир популације, што је основ ефикасног планирања, развоја економске, социјалне, популационе, аграрне и друге политике, али и административних активности и научног истраживања.

  Спровођење пописа

  Спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова подељено је у шест фаза:

  1. Припреме за спровођење пописа;

  2. Пописивање;

  3. Обрада података;

  4. Формирање базе података;

  5. Дисеминација података, и

  6. Анализа резултата пописа.

  Наведене фазе рада базирају се на искуствима из претходних пописа, с тим што Попис 2011. подразумева њихово унапређење у односу на претходни.

  Подели ову страну