• A
  • A
  • A
Малолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним и осуђеним малолетним лицима (лицима која су у време извршења кривичног дела имала навршених 14 година живота, а нису навршила 18 година).

 

Вести
Види све
14. јул 2023. Малолетни учиниоци кривичних дела, 2022.

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2022. години је 2 410 и мањи је за 4% у односу на 2021. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 618) мањи је за 7%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 213) такође је мањи, за 12%, у односу на претходну, 2021. годину.

Опширније
Подаци