• A
  • A
  • A
Телекомуникације

Поштански и телекомуникациони саобраћај, на кварталном и годишњем нивоу, обухвата податке о писмима, пакетима, поштама, утрошеним минутима у мобилном и фиксном саобраћају, броју СМС и ММС порука.

Подаци