• A
  • A
  • A
Истраживање здравља становништва

Истраживањем се прикупљају информације о здравственом стању становништва, детерминантама здравља, употреби и приступу здравственој заштити.

Вести
Види све
29. април 2021. Истраживање здравља становништва Србије 2019. године

Студија под називом „Истраживање здравља становништва Србије 2019. године“, коју је израдила група аутора, представља најновији свеобухватан приказ драгоцених података о томе како грађани доживљавају своје здравље, како се брину о свом здрављу, до које мере користе здравствену заштиту и прихватају стилове здравог живота, ослањајући се на превентивне и друге здравствене услуге.

Публикација се базира на резултатима Истраживања здравља становништва које је, крајем 2019. године спровео Републички завод за статистику, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Министарством здравља Републике Србије.

Опширније
Подаци