• A
  • A
  • A
Миграције становништва

Унутрашње миграције становништва представљају годишње истраживање које обухвата основне демографске податке о лицима која су променила пребивалиште, односно трајно су се преселила из свог досадашњег места (насеља) сталног становања у друго место (насеље) унутар граница Републике Србије. За прикупљање података о лицима која су променила пребивалиште надлежно је Министарство унутрашњих послова. РЗС не спроводи истраживање о међународним миграцијама.

 

Вести
Види све
10. јул 2023. Унутрашње миграције, 2022

Током 2022. године 149 511 лицa променило је пребивалиште, односно трајно се преселило из једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 35,4 године (за мушкарце 35,7 година, а за жене 35,1 година).

Опширније
Подаци