• A
  • A
  • A
Статистика полова

Подаци из различитих  области живота (здравство, образовање, социјална заштита, правосуђе, запосленост, зараде и пензије, коришћење времена, доношење одлука и сл.) прикупљени из различитих извора и публиковани према полу.

 

Вести
Види све
09. фебруар 2024. Жене и мушкарци у Републици Србији, 2023.

Републички завод за статистику, уз подршку Агенције за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), објавио је седму по реду публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији” за 2023. годину.

Опширније