• A
  • A
  • A
Закључени и разведени бракови

Подаци о броју законски закључених бракова, о броју правоснажно разведених и поништених бракова и бракова који су проглашени неважећим, као и подаци о демографским и економским карактеристикама лица која су закључила брак односно чији је брак разведен.

 

Вести
Види све
10. јул 2023. Закључени и разведени бракови, 2022

У 2022. години у Републици Србији закључен је 32 821 брак, што представља пораст од 0,2% у односу на претходну годину. Истовремено, 26 911 закључених првих бракова показује пораст од 2,3% у односу на 2021. годину. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 4,9. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,1 годину, а за невесте 31,1 годину.

У Републици Србији у 2022. години разведено је 9 813 бракова, односно за 0,2% више у односу на претходну годину. Број разведених бракова на 1 000 становника износи 1,5. Просечна старост мужа при разводу брака износи 45,1 година, а за жене 41,5 године.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци
Погледајте и ово
Табеле
Закључени и разведени бракови