• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и становништва ван радне снаге и једини је извор информација о неформалној запослености.

Обавештење
Добили сте писмо обавештења о спровођењу Анкете о радној снази 
Вести
Види све
30. мај 2024. Анкета о радној снази, I квартал 2024

Према подацима Анкете о радној снази, у првом кварталу 2024. године број запослених лица износио је 2 871 700, број незапослених 299 100, док је број становника ван радне снаге износио 2 475 700.

У односу на исти период претходне године, број запослених лица већи је за 61 600, док је број незапослених лица и лица ван радне снаге мањи за 14 500, односно за 76 700 респективно.  Стопа запослености (50,9%) порасла је за 1,4 процентна поена (п. п.), док су стопа незапослености (9,4%) и стопа становништва ван радне снаге (43,8%) опале за 0,6 и 1,2 п. п. респективно.

У односу на четврти квартал 2023. године, порастао је број запослених и незапослених лица, за 27 500 и 14 400 респективно, док је број становника ван радне снаге смањен за 51 800. Стопа запослености већа је за 0,6 п. п., стопа незапослености за 0,3 п. п., док је стопа становништва ван радне снаге мања за 0,9 п. п.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
50,9 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
24,5 %
Стопа становништва ван радне снаге
43,8 %
Подаци