• A
  • A
  • A
Туризам

Месечним истраживањем о доласцима и ноћењима гостију обухваћене су све врсте смештајних капацитета (хотели, пансиони, мотели, апартмани, кампови...), чиме је, по правилу, обезбеђена потпуна обухватност. Међутим, известан број туриста у објектима у власништву физичких лица (приватним собама, кућама и становима ...) није обухваћен због непријављивања гостију.
Статистичким истраживањем о туристичким агенцијама обухваћене су агенције које имају седиште у Републици Србији и поседују лиценцу за обављање делатности посредовања у туризму. 

Обавештење

У свим публикацијама Републичког завода за статистику, од 2022. године, подаци о туристичком промету објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Закључно са децембром 2021. године, подаци су се прикупљали, обрађивали и објављивали на основу статистичког истраживања о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима (ТУ-11).

Променом извора података, што је непосредно утицало и на обухват, резултати добијени истраживањем ТУ-11 (закључно са децембром 2021. године) и из административног извора еТуриста (од јануара 2022. године), нису на свим нивоима апсолутно  упоредиви.

Вести
Види све
31. мај 2024. Туристички промет, април 2024.

У Републици Србији у априлу 2024. године, у односу на април 2023. године, број долазака туриста већи је за 7,1 %, док је број ноћења већи за 9,1 %.

У априлу 2024. године, у односу на април 2023. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 11,0 %, а број ноћења страних туриста већи је за 7,0%.

Опширније
Подаци