• A
  • A
  • A
Употреба ИКТ - домаћинства

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима (ИКТ-ДОМ) обезбеђује податке о  заступљености уређаја, рачунара, интернета, као и типа интернет конекције у домаћинствима.

 

Вести
Види све
20. октобар 2023. Употреба ИКТ-а – домаћинства, 2023.

У 2023. години 85,6% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 93,1%. У Војводини она износи 84,6%, у Шумадији и Западној Србији 83,3%, док у Јужној и Источној Србији износи 80,3%.

Опширније
Кључни показатељи
Домаћинства која поседују мобилни телефон
94,4 %
Домаћинства која поседују лаптоп
55 %
Домаћинства која поседују широкопојасну интернет конекцију
85,6 %
Подаци