• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Датум објављивања","Author":"Уредник / Аутор","Language":"Језик","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Периодика","NoOfPages":"Број страна","Format":"Формат","Cover":"Цена","Printing":"Тираж","Download":"Преузимање"},"Publication":{"Title":"Жене и мушкарци у Републици Србији, 2023","Description":"Жене и мушкарци у Републици Србији седма је по реду публикација у којој се приказују статистички подаци према полу. Прва је објављена 2005. године и успостављена је редовна трогодишња периодика објављивања. У овој публикацији се приказују и индикатори који служе за праћење Циљева одрживог развоја (ЦОР) и сада су доступна укупно 33 индикатора ЦОР-а. Седма публикација садржи нову област која је посвећена информационо-комуникационим технологијама.","PublicationDate":"2024-02-09","AuthorName":"Драгана Ђоковић Папић","Language":"српски и енглески","ISSN":"978-86-6161-250-3","Period":"","NoOfPages":140,"PageFormat":"A5 (148,5 X 210)","Cover":"0.00 RSD","Printing":300,"ImageLocation":"/G2024/img/G20246004.jpg","Files":[{"Location":"/G2024/Pdf/G20246004.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}