• A
  • A
  • A
logo-big2.png
18.04.2019. -
Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, Републички завод за статистику спровео је Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018. Финансијска средства за спровођење ове анкете, у износу од 2,59 милиона евра, обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ и из националног буџета. Анкетирано је 120 000 пољопривредних газдинстава, чиме су прикупљени подаци о пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима и примењеним агротехничким мерама. 

Први резултати Анкете http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201918010.pdf