• A
  • A
  • A
slika KSUO.jpg
15.04.2022. -
Континуирано стручно усавршавање/обуке у пословним субјектима (KСУО) 2020.


Скоро половина предузећа у Републици Србији (49,2%) спроводи неки облик континуираног стручног усавршавања за своје запослене, док 40,8% предузећа учествује у КСУО.

Посматрано према полу учесника, у обукама у свим предузећима која спроводе курсеве заступљеније су жене (40%) него мушкарци (35%). Жене предњаче и када се посматра према груписаним секторима делатности и величини предузећа.

Просечни трошкови курсева у склопу КСУО у предузећима која спроводе обуке износе 45 евра по запосленом.