• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
14.07.2023. -
Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2022.


У Републици Србији, у 2022. години, за 82 958 пунолетна учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 3% више у односу на 2021. годину. Правноснажно је осуђено 26 200 пунолетних лица, што је за 5% мање у односу на претходну годину. У 2022. години, најбројнија кривична дела за која су правноснажно осуђена пунолетна лица су кривична дела против: имовине (24,3%), брака и породице (12,8%) и здравља људи (20,1%). На доживотни затвор правноснажно је осуђено једно лице,  и на казну затвора од 30-40 година једно лице. Казна затвора чини 27,5% свих казни, а условна казна (условни затвор) 45,5%.