• A
  • A
  • A
shutterstock_615278390.jpg
28.08.2023. -
Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2022.


У 2022. години за учиниоце привредних преступа број пријављених одговорних лица мањи је за 16% а правних лица за 14% у односу на 2021. годину, док је број осуђених одговорних лица у правном лицу већи за 38% а правних лица за 60%.

У 95,5% случајева према учиниоцима привредних преступа поднет је оптужни предлог код пријављених одговорних лица у правном лицу a код правних лица 95,4%. Проценат одбачених пријава код одговорних лица у правном лицу је 4,5 а код пријављених правних лица тај проценат износи 4,6.

У структури врсте привредних преступа у 2022. години најбројније су пријаве за привредне преступе настале повредом прописа о рачуноводству: 92,6% код одговорних лица у правном лицу a код правних лица 92,2%.

У истој години, посматрано према врстама привредних преступа, највећи број осуда је за повреде прописа о рачуноводству: 97,7% код одговорних лица и 97,2% код правних лица..