• A
  • A
  • A
logopopis.png
15.11.2023. -
Грејање у настањеним становима без централног грејања


У Републици Србији има укупно 2 031 924 настањених станова без централног грејања. Резултати Пописа 2022. показали су да се за грејање у 1 304 593 стана (64,2%) користи претежно дрво, 352 185 станова греје се претежно на струју (17,3%), а 255 082 стана за грејање користи плинско/гасно гориво (12,6%). Остали енергенти (угаљ, мазут и уље за ложење, енергија ветра, соларна и геотермална енергија) далеко су мање заступњени и они заједно чине 3,8% од посматраног скупа станова.

У становима који имају спроведене инсталације етажног грејања за грејање се највише користи дрво (59,2%), затим плинско/гасно гориво (19,2%), електрична енергија (15,5%) и угаљ (4,8%), док су учешћа мазута/уља за ложење и других врста енергија (соларна енергија, геотермална енергија, енергија ветра) 1%.

У становима који немају спроведене инсталације грејања, тј. станови се греју уз помоћ других уређаја (пећи, камина и сл.), за грејање се такође највише користи дрво (69,7%), следи електрична енергија (19,3%), а плинско/гасно гориво се користи у 6,9% станова. Угаљ користи 1,9% станова, док је учешће мазута/уља за ложење и других врста енергије 0,3%.

Табела - Грејање у настањеним становима без централног грејања

 

 

Остале вести