• A
  • A
  • A
logopopis.png
17.11.2023. -
Становништво према економској активности


Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према економској активности, старости и полу, до нивоа општина и градова.

Према економској активности, становништво се дели на економски активно становништво (контингент радне снаге) и економски неактивно становништво.

Контингент радне снаге чине запослена и незапослена лица, док у економски неактивно становништво спадају: деца млађа од 15 година, ученици и студенти старости 15 и више година, пензионери, лица са приходима од имовине или инвестиција, лица која се баве производњом добара за потребе свог домаћинства, лица која обављају неплаћене кућне послове у свом домаћинству и остала лица која нису економски активна.

У Попису 2022, 2 401 690 лица (1 287 053 мушкарца и 1 114 637 жена) изјаснило се да су у седмици која је претходила попису бар један сат обављали било какав плаћени посао или су радили као помажући чланови у породичном послу који доноси приход, или су имали плаћени посао са којег су у седмици пред попис одсуствовали због боловања, годишњег одмора или из неког другог разлога, а на који ће се вратити након истека одсуства. Ова лица сврстана су у контингент запослених.

Незапосленим лицима сматрају се лица која су изјавила да су током септембра 2022. године активно тражила посао или покушавала да започну самостални посао, и која су изјавила да могу да почну да раде у наредне две седмице ако би им посао био понуђен. У контингент незапослених сврстано је укупно 402 831 лице (220 451 мушкарац и 182 380 жена).

Табела 1: Становништво према економској активности и полу

  Укупно Мушкарци Жене
Република Србија 6 647 003 3 231 978 3 415 025
Економски активно становништво (радна снага) свега 2 804 521 1 507 504 1 297 017
запослени 2 401 690 1 287 053 1 114 637
незапослени 402 831 220 451 182 380
Економски неактивно становништво свега 3 842 482 1 724 474 2 118 008
деца млађа од 15 година 955 452 492 239 463 213
ученици и студенти (15+ година) 433 344 201 312 232 032
пeнзионери 1 592 567 694 653 897 914
лица са приходима од имовине или инвестиција 19 125 13 519 5 606
лица која се баве производњом добара за потребе свог домаћинства 84 129 65 648 18 481
лица која обављају неплаћене кућне послове у свом домаћинству 459 344 73 485 385 859
остала лица и непознато 298 521 183 618 114 903

 

У контингент економски неактивног становништва укључена су 3 842 482 лица (1 724 474 мушкарца и 2 118 008 жена). Међу економски неактивним становништвом највише је пензионера (близу 1,6 милиона), следе деца млађа од 15 година (955 452 детета), затим лица која обављају неплаћене кућне послове у свом домаћинству (око 459 344 лица) и ученици/студенти старости 15 и више година (433 344 лица). 

Становништво према економској активности, старости и полу

Остале вести