• A
  • A
  • A
shutterstock_686521927m.jpg
01.12.2023. -
Индикатори иновативних активности, 2023


Учешће пословних субјеката са најмање једном врстом иновације износи 51,14%. Иновативнo је више од  67% великих пословних субјекaта, око 56% средњих пословних субјеката, док је међу малим пословним субјектима око 50% иновативно. Иновативне активности су скоро једнако заступљене код пословних субјеката који се баве производним и услужним делатностима – иновације је увело око 50% пословних субјеката.

У погледу регионалне заступљености, иновације производа и процеса имају учешће преко 47%, али су неравномерно заступљене по регионима. Регионална заступљеност иновација производа и процеса креће се у распону од 48,2% (Београдски регион) до 8% (Регион Јужне и Источне Србије).

Највећа заступљеност пословних субјеката иноватора је у сектору Услуга смештаја и исхране, 64,5% и у сектору Трговина на велико и мало и поправка моторних возила, 61%, док је најмања заступљеност иноватора у сектору Рударства, 23,3%.