• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.03.2024. -
Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2023. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у четвртом кварталу 2023. године били су већи за 4,1% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 13,3%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 11,3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 23,5%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у четвртом кварталу 2023. године били су већи за 3,4% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с трећим кварталом 2023. године, њихов раст износи 16,7%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 3,9% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 26,1%.