• A
  • A
  • A
istockphoto-968289874-612x612.jpg
28.06.2024. -
Људски ресурси у науци и технологији, 2023.


Људске ресурсе у науци и технологији чине лица старости 15–74 године која или имају завршено високо образовање, или су запослена у областима науке и технологије као истраживачи, инжењери, стручни сарадници или техничари. Према резултатима Анкете о радној снази, у 2023. години у Републици Србији било је 1 109 900 лица која испуњавају неки од наведених услова, од тога је 55% жена.

Језгро људских ресурса у науци и технологији чине лица која испуњавају оба услова, имају стечено високо образовање и раде у областима науке и технологије у наведеним занимањима. У 2023. години је 553 200 лица чинило језгро, од тога је било 58% жена.

Остале вести