• A
  • A
  • A
Вишегодишњи засади

Истраживањем о воћњацима прикупљају се подаци који представљају један од индикатора којим се  обезбеђује правилно вођење и евалуација пољопривредне политике. Такође, ово истраживање представља оквир за спровођење редовних годишњих статистичких истраживања којима се прикупљају подаци о површинама и производњи воћа.

Истраживање о воћњацима спроводи се у земљама чланицама ЕУ у петогодишњој периодици. У Републици Србији овако специјализовано истраживање спроведено је први пут у 2017. години.

Стратегијом развоја статистике пољопривреде, коју је Влада Републике Србије усвојила децембра 2014. године, дефинисани су кораци усаглашавања статистике пољопривреде са правним тековинама ЕУ. Овом стратегијом је предвиђено да се истраживање о воћњацима спроведе у 2017. години, и то као заједничка активност Завода и Министарства пољопривреде и заштите животне средине посредством пољопривредних саветодавних и стручних служби.

Истраживањем се прикупљају подаци о површинама, густини садње и старости за следеће воћне врсте: јабуке, крушке, кајсије и брескве, приказане по сортама, без обзира на то да ли су дезертне или су сорте за индустријску прераду. Такође, прикупљају се и подаци о површинама за следеће воћне врсте: шљиве, вишње, малине, трешње, дуње, орахе, лешнике, бадеме, купине и боровнице.

Вести
Види све
19. октобар 2018. Резултати истраживања о воћњацима, 2017.

Истраживање о воћњацима 2017. спроведено је у оквиру ИПА 2015 вишекорисничког програма и у потпуности је хармонизовано са Уредбом (ЕУ) број 1337/2011 која се тиче статистике вишегодишњих засада као и методологијом Еуростата која се тиче овог истраживања.

Истраживање о воћњацима у Републици Србији спровео је Републички завод за статистику у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде у 2017. години и од тада је уведено у План редовних статистичких истраживања. Наредно истраживање о воћњацима биће спроведено 2022. године.

 

Опширније
Подаци