• A
  • A
  • A
shutterstock_276360509.jpg
19.10.2018. -
Резултати истраживања о воћњацима, 2017.


Истраживање о воћњацима 2017. спроведено је у оквиру ИПА 2015 вишекорисничког програма и у потпуности је хармонизовано са Уредбом (ЕУ) број 1337/2011 која се тиче статистике вишегодишњих засада као и методологијом Еуростата која се тиче овог истраживања.

Истраживање о воћњацима у Републици Србији спровео је Републички завод за статистику у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде у 2017. години и од тада је уведено у План редовних статистичких истраживања. Наредно истраживање о воћњацима биће спроведено 2022. године.

У узорак за ово истраживање су изабрана  породична пољопривредна газдинства и газдинства правних лица и предузетника која се баве воћарском производњом и која имају најмање 0,20 ha површина под воћним засадима. Узорак је обезбедио обухват од најмање 95% од укупно засађених површина посматраних воћних врста. Узорком је обухваћено 15.214 пољопривредних газдинстава.

Добијени резултати репрезентативни су за ниво Републике Србије и региона.