• A
  • A
  • A
Трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима

Промет у трговини на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала обухвата вредност моторних возила, мотоцикала, њихових делова и прибора коју су пословни субјекти испоручили крајњим потрошачима и/или осталим трговинским предузећима за даљу препродају, као и вредност остварених услуга одржавања и поправке. 

  

Вести
Види све
01. март 2023. Унутрашња трговина, IV тромесечје 2022. године

Промет робе у трговини на велико и трговини на мало моторним возилима (продаја и поправка, област 45 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2022, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 21,3%.

Опширније
Подаци