• A
  • A
  • A
shutterstock_342003344.jpg
01.03.2023. -
Унутрашња трговина, IV тромесечје 2022. године


Промет робе у трговини на велико и трговини на мало моторним возилима (продаја и поправка, област 45 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2022, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 21,3%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 11,4%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 20,1%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (49,8%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (22,4%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35,2%).