• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
14.07.2023. -
Малолетни учиниоци кривичних дела, 2022.


Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2022. години је 2 410 и мањи је за 4% у односу на 2021. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 618) мањи је за 7%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 213) такође је мањи, за 12%, у односу на претходну, 2021. годину.

У 2022. години, према малолетним учиниоцима кривичних дела примењени су васпитни налози: јавни тужилац за малолетнике је у 183 случаја применио васпитни налог, а у 76 случајeва судија за малолетнике. У истој години, за четири малолетника је изречена казна  малолетнички затвор (0,3%).