• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
20.10.2023. -
Употреба ИКТ-а – домаћинства, 2023.


У 2023. години 85,6% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 93,1%. У Војводини она износи 84,6%, у Шумадији и Западној Србији 83,3%, док у Јужној и Источној Србији износи 80,3%.