• A
  • A
  • A
population.png
6 797 105
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
1 % раст
БДП
industry.png
1,8 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
15,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
78 326 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
industry_blue.png
Регистар индустријских зона у Републици Србији
Вести
Види све
31.01.2023. - Спољнотрговинска робна размена, за децембар 2022.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2022. године износи:

   – 70206,7 милионa долара – пораст од  17,0% у односу на исти период претходне године;

   – 66613,4 милиона евра – пораст од  31,1% у односу на исти период претходне године.

31.01.2023. - Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, IV квартал 2022.

Реални раст БДП у четвртом кварталу 2022. године у односу на исти период претходне године износио је 0,4%.

31.01.2023. - Промет робе у трговини на мало, децембар 2022. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у децембру 2022. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 16,7%, а у сталним ценама мањи је за 0,2%.

31.01.2023. - Туристички промет, децембар 2022.

У Републици Србији у децембру 2022. године, у односу на децембар 2021. године, број долазака туриста већи је за 30,6 %, док је број ноћења већи за 24,7 %.

У децембру 2022. године, у односу на децембар 2021. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 5,3 %, а број ноћења страних туриста већи је за 46,8%.

31.01.2023. - Индекси индустријске производње, децембар 2022.

Раст индустријске производње од 1,8% у децембру 2022. године у односу на децембар 2021. године.

30.01.2023. - Регистрована запосленост, IV квартал 2022.

Укупан број запослених у четвртом кварталу 2022. године износио је 2 342 244 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,4%, односно за 53 936 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Информисање и комуникације (раст од 15 732 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 9 557 лицa), Административне и помоћне услужне делатности (раст од 5 287 лица) и Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање (раст од 4 491 лица).

 

25.01.2023. - Живорођени и умрли, јануар-децембар 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар – децембар 2022. године, број живорођених је износио 62 250. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 62 062, бележи се раст од 188 односно за 0,3%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - децембар 2022. године износио је 110 839 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 135 901, бележи се пад од 25 062 или за 18,4%.

25.01.2023. - Просечне зараде по запосленом, новембар 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2022. године износила је 108 001 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 78 326 динара.

У периоду јануар-новембар 2022. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 13,9%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 2,0%.

Медијална нето зарада за новембар 2022. године износила је 59 580 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Најновије објављено
Најава објављивања
06.02.2023. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2023
09.02.2023. Пословање предузећа у Републици Србији, према облицима својине, (2020–2021), 2021
10.02.2023. Месечни статистички билтен, новембар 2022
10.02.2023. Грађевинска делатност , IV квартал 2022
10.02.2023. Саобраћај и телекомуникације, 2021
13.02.2023. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, децембар 2022
14.02.2023. Број стоке, стање 01.12. 2022
14.02.2023. Издате грађевинске дозволе, децембар 2022
14.02.2023. Индекси промета у индустрији, децембар 2022
14.02.2023. Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, IV квартал 2022
20.02.2023. Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије, 2022
20.02.2023. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2023
20.02.2023. Индекси потрошачких цена, јануар 2023
20.02.2023. Индекси цена угоститељских услуга, јануар 2023
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png covid-4.jpg
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори