• A
  • A
  • A
population.png
6 605 168
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,7 % раст
БДП
industry.png
-1,1 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,8 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
96 614 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
19.07.2024. - Дневне миграције

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о дневним миграцијама економски активног становништва које обавља занимање, ученика и студената, према полу и типу насељеног места, по општинама и градовима.

15.07.2024. - Спољнотрговинска робна размена, коначни подаци 2023.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2023. године износи:

   – 70777,4 милионa долара – пораст од  0,8% у односу на исти период претходне године;

   – 65495,9 милиона евра – пад од  1,7% у односу на исти период претходне године.

15.07.2024. - Издате грађевинске дозволе, мај 2024.

У мају 2024. издате су 2 461 грађевинска дозвола, што представља повећање од 2,4% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у мају, 81,8% дозволa односи се на зграде, а 18,2% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 78,5% дозвола издато је за стамбене, а 21,5% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (67,4%).

12.07.2024. - Малолетни учиниоци кривичних дела, 2023.

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2023. години је 2 598 и већи је за 8% у односу на 2022. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 867) већи је за 15%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 454) такође је већи, за 20%, у односу на претходну, 2022. годину.

12.07.2024. - Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2023.

У Републици Србији, у 2023. години, за 74 504 пунолетна учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 10% мање у односу на 2022. годину. Правноснажно је осуђено 26 919 пунолетних лица, што је за 3% више у односу на претходну годину. 

12.07.2024. - Индекси потрошачких цена, јун 2024.

Цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2024. године, у односу на мај 2024. године, у просеку су повећане за 0,1%.

12.07.2024. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2024.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 2,0%.

10.07.2024. - Створени и третирани отпад, 2023.

Током 2023. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 180,2 милиона тона отпада што представља повећање од 3,2% у односу на претходну годину.

Најава објављивања
22.07.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, 2023
25.07.2024. Просечне зараде по запосленом, мај 2024
25.07.2024. Живорођени и умрли, јануар-јун 2024
25.07.2024. Предузећа по величини и предузетници у Републици Србији, 2020-2022., 2022
26.07.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-мај 2024
30.07.2024. Регистрована запосленост, II квартал 2024
31.07.2024. Туристички промет, јун 2024
31.07.2024. Промет робе у трговини на мало, јун 2024
31.07.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, јун 2024
31.07.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, јун 2024
31.07.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, јун 2024
31.07.2024. Спољнотрговинска робна размена, јун 2024
31.07.2024. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, II квартал 2024
31.07.2024. Индекси залиха готових производа у индустрији, јун 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори