• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,6 % раст
БДП
industry.png
3 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
8,5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
85 066 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 27.09.2023. године до 05.10.2023. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (7) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима и веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

01.12.2023. - Унутрашња трговина, III тромесечје 2023. године

Промет робе у трговини на велико и трговини на мало и поправци моторних возила (област 45 Класификације делатности) у Републици Србији у трећем тромесечју 2023, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 11,7%.

01.12.2023. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 3. тромесечје 2023.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у трећем тромесечју 2023. године, у односу на исти период  2022. године, у текућим ценама је мања за 19.3%.

01.12.2023. - Промет пољопривредних производа на пијацама, 3. тромесечје 2023.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији за првих девет месеци 2023. у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 10,9%.

01.12.2023. - Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, III квартал 2023.

Од укупног броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила током трећег квартала 2023. године, произведених 2023. године, у односу на укупан број регистрованих, најзаступљенија су прикључна возила (58,9%), док је нових путничких аутомобила најмање (15,3%).

01.12.2023. - Становништво према статусу инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о становништву Републике Србије према статусу инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом. Подаци су исказани према полу и старости, до нивоа општина и градова.

01.12.2023. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2023.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у трећем кварталу 2023. године мањи је за 0,3% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 1,3%, док је страних возила више за 0,2%. Од возила са страном регистрацијом највише их је са регистрацијом Немачке, 6,6%, затим Мађарске, 4,8%, и Аустрије, 4,2%.

30.11.2023. - Спољнотрговинска робна размена, за октобар 2023.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-октобар 2023. године износи:

   – 58781,3 милионa долара – пораст од  0,5% у односу на исти период претходне године;

   – 54411,1 милиона евра – пад од  1,6% у односу на исти период претходне године.

Најновије објављено
Најава објављивања
05.12.2023. Цене на мало пољопривредних производа, трећа недеља претходног месеца 2023
05.12.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, новембар 2023
05.12.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, новембар 2023
05.12.2023. Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2023
05.12.2023. Индикатори материјалних токова, 2022
07.12.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, новембар 2023
11.12.2023. Месечни статистички билтен, септембар 2023
11.12.2023. Индекси цена угоститељских услуга, новембар 2023
11.12.2023. Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза, новембар 2023
12.12.2023. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, октобар 2023
12.12.2023. Индекси потрошачких цена, новембар 2023
15.12.2023. Издате грађевинске дозволе, октобар 2023
15.12.2023. Индекси промета у индустрији, октобар 2023
20.12.2023. Трендови, III квартал 2023
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори