• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,8 % раст
БДП
industry.png
-5,8 % пад
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
94 125 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 24.4.2024. године до 07.5.2024. године, на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на веб страници и огласној табли Републичког завода за статистику, објављен је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (27) у Републичком заводу за статистику.

Пријава на конкурс у државном органу за свако радно место може се преузети на веб страници Службе за управљање кадровима, веб страници Републичког завода за статистику и порталу е-управе.

21.05.2024. - Попис пољопривреде 2023

У брошури  „Попис пољопривреде 2023“, Републички завод за статистику објављује преглед основних показатеља у пољопривреди Републике Србије, који је добијен на основу коначних резултата Пописа пољопривреде 2023. Основни показатељи се односе на број пољопривредних газдинстава, површину коришћеног пољопривредног земљишта – укупно и према категоријама коришћења, сточни фонд,  наводњавање, механизацију и радну снагу на пољопривредним газдинствима.

15.05.2024. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2024.

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2024. године, у односу на исти квартал 2023. године, смањене су за 10,3%.

15.05.2024. - Издате грађевинске дозволе, март 2024.

У марту 2024. издатo је 2 293 грађевинске дозволе, што представља смањење од 11,0% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у марту, 80,7% дозволa односи се на зграде, а 19,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 77,5% дозвола издато је за стамбене, а 22,5% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (59,5%).

13.05.2024. - Индекси потрошачких цена, април 2024.

Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2024. године, у односу на март 2024. године, у просеку су повећане за 0,7%.

13.05.2024. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, март 2024.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у марту 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 12,4%.

09.05.2024. - Стамбене зграде

У публикацији „Стамбене зграде“, Републички завод за статистику први пут објављује податке о територијалном распореду и основним карактеристикама стамбених зграда. Коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о стамбеним зградама садрже податке о врсти стамбене зграде, претежној години изградње зграде, максималној спратности и опремљености зграде са лифтом, као и врсти материјала од којег су изграђени спољни зидови зграде.

30.04.2024. - Спољнотрговинска робна размена, за март 2024.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-март 2024. године износи:

   – 17715,6 милионa долара – пад од  1,2% у односу на исти период претходне године;

   – 16306,3 милиона евра – пад од  2,6% у односу на исти период претходне године.

Најава објављивања
24.05.2024. Просечне зараде по запосленом, март 2024
24.05.2024. Живорођени и умрли, јануар-април 2024
24.05.2024. Предшколско образовање - инфографика, 2023
24.05.2024. Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља, 2023
27.05.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-март 2024
27.05.2024. Сеча дрвета, 2023
30.05.2024. Анкета о радној снази, I квартал 2024
31.05.2024. Промет робе у трговини на мало, април 2024
31.05.2024. Спољнотрговинска робна размена, април 2024
31.05.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, април 2024
31.05.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, април 2024
31.05.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, април 2024
31.05.2024. Квартални бруто домаћи производ, I квартал 2024
31.05.2024. Индекси индустријске производње, април 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори