• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
4,7 % раст
БДП
industry.png
2,9 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
4,5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
96 913 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
Бранко Јосиповић постављен за в. д. директора РЗС-а

На основу решења Владе Републике Србије на место в. д. директора Републичког завода за статистику постављен је Бранко Јосиповић, досадашњи помоћник директора Сектора за подручне статистичке и аналитичке центре.

14.06.2024. - Издате грађевинске дозволе, април 2024.

У априлу 2024. издате су 2 723 грађевинске дозволе, што представља повећање од 38,1% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у априлу 80,8% дозволa односи се на зграде, а 19,2% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 79,3% дозвола издато је за стамбене, а 20,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (64,8%).

14.06.2024. - Грађевински радови у иностранству, 2023.

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2023. години износила је 21 983 милиона РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Немачкоj, 31,2% од укупне вредности изведених радова, затим у Руској Федерацији, 26,1%, Уганди, 10,5% и Црној Гори, 8,7%.

12.06.2024. - Индекси потрошачких цена, мај 2024.

Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2024. године, у односу на април 2024. године, у просеку су повећане за 0,4%.

12.06.2024. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2024.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 7,9%.

05.06.2024. - Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2024. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2024. године били су већи за 9,1% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 15,3% у односу на исти период претходне године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2024. године били су већи за 8,3% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 15,8% у односу на исти период претходне године.

04.06.2024. - Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, I квартал 2024.

Од укупног броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила током првог квартала 2024. године, произведених 2024. године, у односу на укупан број регистрованих, најзаступљенија су прикључна возила (29,6%), док је нових путничких аутомобила најмање (4,1%).

04.06.2024. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2024.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у првом кварталу 2024. године већи је за 7,0% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је више за 9,4%, док је страних возила више за 5,3%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Немачке, 5,0%, затим Румуније, 5,0%, и Босне и Херцеговине, са учешћем од 3,9%.

Најава објављивања
25.06.2024. Просечне зараде по запосленом, април 2024
25.06.2024. Живорођени и умрли, јануар-мај 2024
25.06.2024. Извештај о напретку у остваривању Циљева одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији, 2023
26.06.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-април 2024
26.06.2024. Уписани студенти, 2023
26.06.2024. Дипломирани студенти, 2023
27.06.2024. Буџетска издвајања за науку, 2023
28.06.2024. Промет робе у трговини на мало, мај 2024
28.06.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, USD, мај 2024
28.06.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, мај 2024
28.06.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, мај 2024
28.06.2024. Спољнотрговинска робна размена, мај 2024
28.06.2024. Укупан превоз путника и робе, 2023
28.06.2024. Индекси залиха готових производа у индустрији, мај 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори