• A
  • A
  • A
population.png
6 641 197
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
3,8 % раст
БДП
industry.png
8,4 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
5 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
95 836 РСД
НЕТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Отворени подаци
Актуелни показатељи
logo-popis-2022.png
Попис становништва, домаћинстава и станова
Popis.png
Попис пољопривреде
sdg_krug.jpg
Циљеви одрживог развоја
report_blue.png
Извештаји међународних организација
Вести
Види све
12.04.2024. - Индекси потрошачких цена, март 2024.

Цене производа и услуга личне потрошње у марту 2024. године, у односу на фебруар 2024. године, у просеку су повећане за 0,3%.

12.04.2024. - Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, фебруар 2024.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 18,0%.

29.03.2024. - Спољнотрговинска робна размена, за фебруар 2024.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2024. године износи:

   – 11459,2 милионa долара – раст од  1,7% у односу на исти период претходне године;

   – 10550,3 милиона евра – раст од  0,6% у односу на исти период претходне године.

29.03.2024. - Промет робе у трговини на мало, фебруар 2024. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у фебруару 2024. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 14,4%, а у сталним ценама за 8,8%.

29.03.2024. - Туристички промет, фебруар 2024.

У Републици Србији у фебруару 2024. године, у односу на фебруар 2023. године, број долазака туриста већи је за 9,2 %, док је број ноћења већи за 1,7 %.

У фебруару 2024. године, у односу на фебруар 2023. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 2,1 %, а број ноћења страних туриста већи је за 1,2%.

18.03.2024. - Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2023

Број друмских моторних и прикључних возила регистрованих током 2023. године у Републици Србији већи је у односу на број регистрованих возила у претходној години, и то за 2,5%. Пад је забележен код мопеда, аутобуса и радних возила.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Audi, Ford и Citroen.

18.03.2024. - Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила по земљама регистрације возила, 2023

Током 2023. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 919 868 друмских теретних возила, којима је извезено 9 999 хиљ. тона робе. У односу на претходну годину, изашло је за 1,8% мање друмских теретних возила, којима је извезено за 4,4% мање тона робе. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2023. године извезено је нешто више од две трећине укупне количине робе (67,4%). Број теретних возила којима је 2023. године роба увезена на подручје Републике Србије мањи је за 0,4% него 2022. године. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2023. године увезено је 46,4% од укупне количине робе.

12.03.2024. - Спољнотрговинска робна размена, јануар 2024

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар 2024. године износи:

   – 5266,1 милионa долара – пад од  3,3% у односу на исти период претходне године;

   – 4817,3 милиона евра – пад од  4,9% у односу на исти период претходне године.

Најновије објављено
Најава објављивања
15.04.2024. Зараде запослених према делатности, нивоима квалификације и полу, септембар 2023
15.04.2024. Индекси промета у индустрији, фебруар 2024
15.04.2024. Издате грађевинске дозволе, фебруар 2024
15.04.2024. Средње образовање – почетак школске године, 2023
17.04.2024. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2023
19.04.2024. Цене на мало пољопривредних производа, прва недеља текућег месеца 2024
19.04.2024. Модул о радним вештинама, 2022
24.04.2024. Предшколско васпитање и образовање, 2024
25.04.2024. Просечне зараде по запосленом, фебруар 2024
25.04.2024. Живорођени и умрли, јануар-март 2024
26.04.2024. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-фебруар 2024
26.04.2024. Aнкета о радној снази, 2023
29.04.2024. Регистрована запосленост, I квартал 2024
30.04.2024. Спољнотрговинска робна размена - по текућем курсу, ЕUR, март 2024
Календар објављивања
Визуелизација података
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Регистар индустријских зона
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Јавне расправе
Конкурси и огласи
Актуелни индикатори