• A
  • A
  • A
Угоститељство и туризам

Статистика угоститељства обухвата и приказује кретање, обим и структуру промета који се остварује у угоститељској делатности. Промет у угоститељству представља књиговодствено обрачунату вредност извршених угоститељских (смештај, храна, пиће) и других услуга које се уобичајено обављају у угоститељству (превоз гостију и пртљага, услужне занатске делатности, продаја дувана и сувенира, новина и др.).
Статистика туризма обухвата и приказује податке о туристичком промету и капацитетима угоститељских објеката који пружају услуге смештаја. Туристички промет је дефинисан бројем долазака и бројем ноћења туриста у смештајним објектима, а капацитет бројем смештајних објеката, бројем соба и лежаја у њима, са стањем 31. августа.