• A
  • A
  • A
Угоститељство

Статистичким истраживањима обухваћени су пословни субјекти који су регистровани у оквиру угоститељске делатности, као и мањи број пословних субјеката који су регистровани у оквиру других делатности, али у значајној мери обављају и угоститељску делатност.
Подаци о оствареном промету у угоститељству на месечном нивоу се односе на промет правних лица и предузетника и представљају процене добијене на основу месечних варијација и оцене тренда промета. По истеку тромесечја, месечне процене се коригују на основу коначних резултата редовних тромесечних статистичких истраживања.

 

Подаци