• A
  • A
  • A
Национални рачуни

Систем националних рачуна је макроекономски систем презентације података који пружа увид у целокупну економију. Рачуни имају централно место у статистичком систему и незаобилазна су основа за вођење економске политике и доношење одлука на свим нивоима јер омогућују мерење нивоа економске развијености, стопе економског раста, промена у производњи, потрошњи, штедњи, инвестицијама у основне фондове, извозу и увозу.