• A
  • A
  • A
Регистар просторних јединица и ГИС

Регистар просторних јединица, који је аутоматизована база интегрисана у Географски информациони систем, а којом се на стандардизован начин врши индентификација постојећих, новоформираних и укинутих просторних јединица и бележи све њихове промене. Просторне јединице које се воде у Регистру су: пописни кругoви, статистички кругови, насељена места, катастарске општине, месне заједнице, општине/градске општине, градови, управни окрузи, Град Београд, аутономне покрајине и Република Србија, и представљене су у виду карата путем ГИС програма.

Вести
Види све
22.01.2024. - Промене код насељених места, општина/градских општина и градова, 2023

Стање 1. јануара 2024. године

На територији Републике Србије, током 2023. године није било административно-територијалних промена на нивоу насељених места, општина/градских општина и градова.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Административно територијална подела и НСТЈ нивои 1, 2, 3
Статистички_региони_Србије.png (1)
Промене код насељених места, општина/градских општина и градова по годинама
tabelaplava.jpg
Архива
folder.png (1)
Национална инфраструктура геопросторних података (НИГП)
logo-96x96.png