• A
  • A
  • A

Административно територијална подела и НСТЈ нивои 1, 2, 3

 

Република Србија (РС)

   (НСТЈ1)

 

Србија-север

Србија-југ

   (НСТЈ2)

   Укупно

   Београдски Регион

Регион Војводине

Регион
Шумадије и Западне Србије

Регион
Јужне и Источне Србије

Регион
Косово и Метохија

   (НСТЈ 3) Области 

30

1

7

8

9

5

   Управни окрузи

29

0

7

8

9

5

   Градови/Општине

197

17

45

53

53

29

   Градови

29

1

8

10

9

1

   Градови са градским општинама

5

1

0

1

3

0

  Насељена места

6158

157

467

2112

1973

1449

   Градска насељена места

193

16

52

53

46

26

 

 Текуће стање Градови/Општине


 Текуће стање насељених места 


 Кодови НСТЈ


 Статистички шифарник општина и градова у оквиру НСТЈ1


 Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09, и 46/10)

 
 Методологија истраживања "Номенклатура статистичких територијалних јединица - НСТЈ"