• A
  • A
  • A
Назив региона
Површина у км2
Области (НСТЈ 3)
Управни окрузи
Општине
Насеља
СРБИЈА - СЕВЕР
24848
8
7
62
624
СРБИЈА - ЈУГ
63651
22
22
135
5534