• A
  • A
  • A
Употреба информационо комуникационих технологија

Статистика употребе информационо-комуникационих технологија прати заступљеност ИКТ технологија, као и њихову примену у привреди и међу домаћинствима/појединцима.