• A
  • A
  • A
О Савету за статистику
  • Савет, као саставни део система званичне статистуке, представља стручно саветодавно тело које се, пре свега, бави стратешким питањима, односно разматрањем и давањем мишљења у вези са: стратегијом развоја званичне статистике; израдом петогодишњег програма и годишњих планова статистичких истраживања; потребама за спровођењем пописа; стандардима; методологијама и др. 

    Влада Републике Србије, у складу са одредбама Закона о званичној статистици, на седници одржаној 08. априла 2010. године, донела је решење о образовању Савета за статистику и именовању његових чланова. За председника Савета именован је директор Републичког завода, а за чланове представници Министарства финансија, Министарства економије и регионалног развоја, Министарства трговине и услуга, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства рада и социјалне политике, Министарства рударства и енергетике, Министарства животне средине и просторног планирања, Министарства здравља, Министарства за науку и технолошки развој, Министарства просвете, Министарства омладине и спорта, Народне банке Србије, Привредне коморе Србије и Статистичког друштва Србије. 

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Наташа Цветковић

е-mailnatasa.cvetkovic@stat.gov.rs
тел: +381 11 2412 922, лок. 211