• A
 • A
 • A

Библиотека

Библиотека Републичког завода за статистику налази се у улици  Милана Ракића 5. Корисници књижног фонда првенствено су запослени у РЗС, али и спољни корисници - запослени у државној управи, научници, истраживачи и студенти.

У подручним одељењима, као посебним организационим јединицама које се налазе у 15 градова Србије, корисници могу наћи потребне статистичке податке, као и детаљну статистичку документацију за општине које подручно одељење обухвата.

 

Фонд библиотеке 

Фонд библиотеке обухвата издавачку делатност РЗС од оснивања. Као фондове од посебног значаја, библиотека чува пописне књиге из периода Краљевине Србије.

 

Читаоница

Радно време читаонице је од 9 до 15 часова. Спољни корисници могу користити библиотечки фонд искључиво унутар читаонице. 

 

Наручивање и претплата
Корисници могу наручити или се претплатити на публикације које издаје и штампа Републички завод за статистику.
Неопходно је да нам пошаљете имејл на адресу: biblioteka@stat.gov.rs, са следећим подацима: 
 • име и презиме / назив институције за правна лица
 • адреса
 • контакт телефон
 • имејл-адреса
 • назив публикације
 • број примерака
 • ПИБ и жиро рачун (за правна лица).
Алтернативно, публикацију можете наручити и директним позивом на тел.: +381 11 2412 922 лок. 251.
Наручену публикацију, по извршеној уплати, доставићемо вам на наведену адресу путем поште или је можете преузети лично у нашој библиотеци у улици Милана Ракића 5.

Инструкције за уплату рачуна:
Рачун: 840-30962845-54
Позив на број: 97 13404000401130742321
Сврха уплате: наручивање публикације – наслов публикације
Корисник: Републички завод за статистику

 

Типови публикација

 • Серијске публикације:

Саопштење 

Месечни статистички билтен 

Трендови 

Статистички годишњак

Општине и региони

Статистички календар

Демoграфска статистика

Методологије и стандарди

Билтен

Радни документ

Употреба ИКТ-а

 • Серијске монографије:

Студије и анализе 

Становништво Србије

 • Монографске публикације:

Посебнe публикацијe

Књиге пописа становништва

Књиге пописа пољопривреде 

 

Старе и ретке публикације

Издања Савезног завода за статистику

 

  Подели ову страну  


 


  Контакт


е-mail: biblioteka@stat.gov.rs

 

тел: +381 11 2412 922, лок. 251

 

  Линкови

Електронске публикације 

Каталог публикација, 2022.

Списак старих статистичких књига Краљевине Србије (1863-1919)

Списак старих статистичких књига Аустроугарске монархије

Списак старих статистичких књига Аустријске монархије (1828-1987)

Списак старих статистичких књига Румуније 1905.

Списак старих статистичких књига Мађарске (1977-1913)

Списак старих статистичких књига Италије (1888-1926)

Списак старих статистичких књига Хриватске (1879-1883)

Списак старих статистичких књига Француске (1866-1898)

Списак старих статистичких књига Белгије (1884-1892)

Списак старих статистичких књига Немачке (1873-1900)

Списак старих статистичких књига Чешке (1885)

Списак старих статистичких књига САД (1886-1900)